Türk Milleti seninle gurur duyuyor. 106. Yaşın Kutlu Olsun Can Azerbaycan. Dünya durdukça bağımsız ve güçlü bir devlet olarak halkınla mutlu yaşa. Bağımsızlığının uğruna can veren, çile çeken ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz...

Yazar: GÜRBÜZ MIZRAK

Kırıkkale Keskin’li olan yazar, Ziraat Yüksek Mühendisi olarak başlayan çalışma hayatında araştırmacı, uzman, buğday ıslahçısı, ülkesel proje koordinatörü ve yöneticilik yaptı. Yurt içi ve uluslararası kuruluşlarda aldığı tohumluk sertifikasyonu, çeşit tescili, buğday ıslahı, iklim analizleri ve deneme tekniği konularındaki eğitimlerini yürütmenin yanı sıra Türkiye İklimi ile ilgili çalışmalarını da 1979 yılından beri sürdürmektedir. Bitki hastalıkları konusunda mastır ve “Buğday Çeşit Verim Denemelerinin Kurulacağı Optimum Lokasyonların İstatistik Metotlarla Belirlenmesi” doktora tezi olan yazar, Tarımsal Araştırma Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfında yönetim kurulu üyeliği “Ürün Pazarlarını Geliştirme Projesi” gibi ulusal; Ordu ve Konya Ticaret Borsasına bölgesel rapor hazırlama gibi yerel çalışmalar da yürüttü. Millî Düşünce Merkezi bünyesinde hazırladığı Ermeni meselesi konusundaki raporu kitaplaştırıldı. Kitap Azerbaycan’da da yayımlandı. Mâturîdîlik konusu çerçevesinde yaptığı dinî incelemeleri derleme şeklinde Hollanda’da yayımlandı. Yazara ait “Topraktan Sofraya Buğday”, “Türkiye iklim Bölgeleri ve Haritası”, “Fasulye Yetiştiriciliği”, “Stevia Şeker Otu” kitapları ile yurtiçi ve dışında yayınlanmış bilimsel makaleleri ve bilgisayar yazılımları vardır. “Gün 91 ekmeklik buğday” çeşidi ile “Kızıltan 91”, “Çeşit 1252” ve “Mirzabey makarnalık buğday” çeşitlerinin ıslahçılarındandır. Halen bir firmada buğday ıslahı programında danışmanlık yapmaktadır.Yazara ait yazılar:

0

Ermeni Meselesi

Selçuklu Hakanı Alpaslan Doğu Anadolu’da Ermenilerin yaşadığı bölgeyi Bizans’tan almıştı. O dönemde oralarda bir Ermeni hâkimiyeti yoktu. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde ise Ermeniler genellikle Çukurova, Doğu Anadolu ve Kafkasya bölgelerindeki Türk Beyliklerinin egemenliği altında...