Türk Milleti seninle gurur duyuyor. 106. Yaşın Kutlu Olsun Can Azerbaycan. Dünya durdukça bağımsız ve güçlü bir devlet olarak halkınla mutlu yaşa. Bağımsızlığının uğruna can veren, çile çeken ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz...

Hakkımızda

Ay, dişi ve yaratıcı enerji simgesidir, dergimizin adı: “DOLUNAY”

Bir çizgiyle başlayan aydınlık dolunaya nasıl dönüşüyor ve karanlığın içinden yükselen aydınlığı gösteriyorsa; biz de Ön Türkler’den  başlayan tarih serüveninin olgunlaştırdığı  çağdaş Türk dünyasının aydınlığından  bakacağız ufkun ötesine.. Bunun için alt başlık: “Geleceğe Türk Bakışı”dır.

Kadrosu Başlangıç olarak iki nesil (az da olsa, 3. nesil olarak, annelerimiz de yer alacak) kadınlardan oluşuyor.. Türkiye ağırlıklı olarak Türk dünyasından kadınlar ve kızlarımız yazacak, yönetecek.. Elbette ki erkek  yazarlarımız, konuk yazarlarımız da Dergimize yazacak, renk katacaklardır…

Hedefimiz; İnsanlık âleminde benzerliklerimiz ve farklılıklarımızla bütün zenginliklerimizin; ülkelerimizde millî birlik ve beraberliğimizin, dünyada ise büyük ailemiz Türk dünyasının güçlü olmasına katkıda bulunmak ve bunun için ufkun ötesini görmeye ve göstermeye çalışmaktır.

Hedef kitlemiz; gencinden yaşlısına yetişkin genel okuyucu ve ziyaretçilerdir.

Yayın çizgimiz; İlkeli, seviyeli, bilgilendirici, düşündürücü, fark yaratıcı olmaktır.

Konular; herkesin bir şekilde kendisini bulacağı çeşitlilikte olacaktır. Buna göre bazı konu başlıkları şöyle sıralanabilir: Bütün renkleriyle günlük hayat, tarih, toplum, halk kültürü, dil, din, sanat, edebiyat, el sanatları gibi gelenekselden moderne kültürel değerler, olaylar, eserlerin tanıtımı. Dün/bugün/yarın bütününde yahut parçalarına ait olarak Türkiye ve Türk dünyasının sosyo-kültürel, ekonomik, stratejik, çevreyle ilgili güncel konuları ve bir türlü güncelliği geçemeyen dosya konularını bulacaksınız burada. Bir başka grup yazılarımızı ise; evrensel değerler ve yasalar önünde kadını, erkeği, çocuğu ile insan hakları, hayvan hakları, bunların toplumlara ve inançlara izdüşümü oluşturacak.. Dengeli üretim ve tüketim ilişkisi; doğal çevrenin korunması; dünyada ekonomi, iş hayatı, uluslararası ilişkiler, İnsan ilişkileri vb. konular oluşturacaktır.

Haber seçkisi ile, yayın politikalarımıza uygun olarak seçilen haberler paylaşılacak.

Yazı türleri, genellikle kendi çektiğimiz resimlerle renklendirilen düz yazı/makale, şiir, kısa öykü/hikaye, deneme yazıları, her sayının vazgeçilmezleridir. Tabii ki İnteraktif okuyucu/ziyaretçi kazanmak için “mini anket” ve “okuyucudan” gibi köşelerimiz de olacak…

Yazılar: Genellikle kısa, yalın, bir solukta okunabilir yazılar olacak. Bununla birlikte; farklı boyutları olan uzun araştırma dosyaları, önemli konularımız da var elbette. Binlerce yıldan süzülerek gelen bilgilerimizi, görgümüzü; Türk’ün kültürel değerlerini, hayat serüvenini nakledeceğiz siz okurlarımıza/takipçilerimize ve geleceğe… Dünyanın önemli konularına ve hallerine farklı eğitimlerden, sosyal yapılardan beslenen milli ve manevi bilinci yüksek kadınlar ve erkekler olarak bakışımız ve anlatımlarımız, farkımızı ortaya koyacak.

Yazar profilimiz: Asıl renklerimiz yazarlarımız elbette… Her biri çok farklı, güçlü eğitimleri ve meslekleri ama ortak değerleri olan; yüksek karakterli, bilgili, görgülü Türk(*) kadınları ve Türk erkekleri olacaktır…

Bu sözümüz de genç yazar veya konuk yazar adaylarına:

  • Yayın ilke ve esaslarımızı haiz okuyucu/ziyaretçilerimize dergimiz hep açık olacaktır.
  • Özgün olaylar ve hikayelerden hareketle yazılar yazabilir ve görüntüler gönderebilirsiniz.
  • Özellikle, gülmece ve karikatür konusunda hemen iletişime geçmenizi bekliyoruz(Türk tarzı mizah; şiir,fıkra, hatıra/anekdot, kara mizah, çizgilerle anlatım…)
  • Yazar konumuna geçmek için en az üç yazınızın Dergimizde yayınlanması gerekir.
  • Derginin iletişim adresine bir paragraflık bir öz tanıtımla birlikte yazınızı veya yazabileceğiniz konu ve yazı türünüzle ilgili açıklamanızı ve/veya video veya fotoğraflı haber gibi açıklayıcı bilgi yazarak, yukarıda belirtilen konular ve ilkeler çerçevesinde, konuk yazar-çizer olunabilir.

Eleştiri, yayıncılığın temel vitaminidir. Dergiye ve/veya yazılara eleştirilerinizle de katkı vermenizi bekliyoruz.  Milletimizin ve büyük Türk coğrafyasının bekası için, birbirimizden güç alarak basın-yayın alanında ortak üretimler yapabiliriz.

Bu çağrı daha çok da Milliyetçi Türk Kadınlarınadır…

Kadın toplumun önemli yapı taşıysa; özellikle milli birlik ve beraberliğin önemine inanan milletçi, vatanperver kadınlar daha güçlü, daha üretken olmalı, birbirimizden güç alarak, kendi toplumumuzu da insanlığı da güçlendirmeliyiz. Çünkü milliyetçi kadın toplumcudur; millî hassasiyetleri, refleksleri güçlü, milletinin gününe de geleceğine de yön verebilecek donanımdadır ve paylaşımcıdır. Mensubu olduğu büyük ailesinin; Türk Milletinin, dünya milletler ailesinin çok güçlü bir üyesi olmasına, çağa damgasını vurmasına en yüksek katkıyı verebilir. Asra mührünü vuran büyük önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ne diyor;  Kadınlarımız için asıl mücadele alanı; asıl zafer kazanılması gereken alan, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmalarıdır. Bu söz hepimizin düsturu  olmalı, Dergimize de bu çerçevede görmeli ve desteklemelişiniz…

Niyetimiz hâlis; dileğimiz Türk dünyasının kültür hayatına; öz güvenine, birliğine, dirliğine ve  gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Geleceğe tarihsel derinlikle bakmaya ve ufkun ötesini görüp gösterebilmeye odaklanmak ve paylaşımlarımızı geniş kitlelere ve gelecek nesillere ulaşmak azim ve kararlılığındayız. Yüce Yaradanın nasip etmesini diliyoruz.  Sevgilerimizle…

(*) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Cumhuriyeti kuran(içinde pek çok etnik yapıyı da barındıran)halka Türk milleti denir. Türk dünyası ve tarihi anlamı ve derinliği açısından ise Türk(Törük), uzak Asya’dan Batı Avrupa’ya kadar binlerce yıllık töreye kaynaklık eden yaşanmışlıkların, görgünün, kederde ve kıvançta kader birliği etmiş olmanın adıdır. Medeniliğin yüksek derecesidir. Aman dileyene merhamettir. Adalettir. Kültürel  baylık(zenginlik)tır.